Modificări fiscale pfa, ii și if 2024

Modificări fiscale pfa 2024

0
377
Sursa: pixabay.com

Modificări fiscale pfa, ii, if 2024

  1. Pentru veniturile din activități independente care se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul are dreptul să deducă contribuția de asigurări sociale de sănătate proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate

Exemplu: Daca o persoană fizică autorizată realizează din activități independente un venit net în valoare de 10.000 lei în anul 2024, vom datora următorul impozit:

Venit net = 10.000 lei

CAS – nu se datorează pentru că nu este atins plafonul de 12 salarii minime brute pe economie (3300 lei x 12 luni = 39.600 lei)

CASS – se datorează proportional cu venitul net obținut = 10.000 lei x 10% = 1.000 lei, dacă deținătorul pfa-ului în 2024 nu este salariat sau nu achită cass la minim 6 salarii brute pentru activități din categoria alte venituri (drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse), pfa-ul va trebui să achite o diferență de CASS până la valoare de 6 salarii minime brute ( 3300 lei x 6 luni = 19.800 lei)

În cazul de față considerăm că deținătorul pfa-ului nu este salariat și nu obține venituri din categoria alte venituri, ceea ce reprezintă că o să achite o diferență de cass până la 6 salarii minime brute ( 19.800 x 10% – 10.000 x 10% = 1980 lei – 1000 lei = 980 lei, diferență care nu poate fi scăzută din venitul net, fiind o cheltuială nedeductibilă)

Impozit pe venit = (Venit net – CAS – CASS) x 10% = (10000 – 0 – 1000) = 9000 x 10% = 900 lei

În cazul de mai sus observăm că pfa-ul va trebui să achite un impozit pe venit de 900 lei și contribuția la asigurările de sănătate de 1980 lei

  1. CAS – nu există modificări, pfa-ul va achita CAS dacă venitul net obținut din activități independente sau norma de venit ajunge la valoarea de 12 salarii salarii minime pe economie ( 3300 x 12 = 39.600 lei, CAS = 39.600 x 25% = 9.900 lei) sau dacă depășește 24 de salarii minime brute pe economie ( 3300 x 24 = 79.200, CAS = 79.200 x 25% = 19.800 lei)

CAS-ul se deduce din venitul net pentru activitățile independente care sunt determinate în sistem real

  1. CASS – se stabilește proportional cu venitul net estimat/norma de venit și este cuprins între 6 salarii minime brute pe economie ( 3300 x 6 = 19.800 lei, CASS = 19.800 x 10% = 1980 lei)  până la nivelul maxim de 60 de salarii minime pe economie ( 3300 x 60 = 198.000 lei, CASS = 198.000 x 10% = 19.800 lei) , excepție de la plafonul de 6 salarii minime brute pe economie sunt persoanele care sunt salariate sau obțin venituri din categoria alte venituri de 6 salarii minime brute pe economie(drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse)

Dacă deținătorul pfa-ului plătește CASS din sursele enumerate mai sus, atunci  pentru veniturile din activități independente va plăti CASS doar proportional cu venitul net anual estimate/norma de venit.

CASS-ul se deduce din venitul net pentru activitățile independente care sunt determinate în sistem real doar proportional cu venitul net obținut.

  1. Codurile CAEN 6202 si 6203 au fost eliminate din nomenclatorul activităților independente pentru care impozitul venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

E-factura 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.