Sursa: Pixabay.com

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTRPRINDERILOR devine un Impozit Opțional începând cu anul 2023

Cota de impozitare va fi de 1% ( dispare cota de 3%)

Care sunt firmele care pot opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de la 1 ianuarie 2023?

 • au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (anterior anului 2023 plafonul a fost 1.000.000 euro);

Plafonul de 500.000 euro intră în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2023

Pentru a verifica condiția de a opta pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor la 1 ianuarie 2023 se va lua în calcul plafonul de 1.000.000 euro

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile

 • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;
 • au realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • au cel puţin un salariat cu norma de 8 ore/zi;

Salariat = persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţia se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

– au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

– au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

ATENȚIE!!! În cazul în care un contract de muncă este suspendat, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. Dacă contracul de muncă nu devine activ înaintea expirării termenului de 30 de zile societatea va deveni plătitoare de  impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție.

Societățiile noi înființate  pot opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal dacă sunt îndeplinite condițiile legislative și  au un termen de 30 de zile de la data înregistrării persoanei juridice respective pentru a îndeplini condiția de a deține un salariat cu normă întreagă sau mai multi salariati dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi

 • au asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru aplicarea sistemului

În cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN prevăzute de Legea privind impozitul specific nr. 170/2016, aceştia trebuie să stabilească cele 3 persoane juridice române care aplică sistemul, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit.

Societățiile care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa în baza următoarelor coduri CAEN pot opta începând cu 1 ianuarie 2023 să plătească impozitul pe veniturile microîntrepinderilor fără să respecte condițiile prevăzute mai sus :

5510 – «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare»,

5520 – «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată»,

5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere»,

5590 – «Alte servicii de cazare»,

5610 – «Restaurante»,

5621 – «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente»,

5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.»,

5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor»

Dacă aceste societăți mai desfășoară si alte activități în afara celor prevăzute de domeniul HORECA pentru  veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

a)realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;

b) desfășoară următoarele activități:

 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile.

Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

SOCIETĂȚILE CARE NU POT OPTA PENTRU APLICAREA IMPOZITULUI PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR:

 • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
 • Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
 • Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
 • Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
 • Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;
 • Persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar
 • Persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii ;
 • Persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc ;
 • Persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale

IEȘIREA DIN SISTEMUL DE IMPUNERE AL MICROÎNTREPRINDERILOR:

 1. Obligatoriu în cursul anului dacă nu sunt îndeplinite următoarele condiții:
 • Dacă o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro, datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care a depăşit această limită, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice acest sistem de impunere;
 • Dacă o microîntreprindere realizează venituri din consultanţă şi/sau management a căror pondere în veniturile totale este de peste 20% inclusi cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal, în proporție de peste 80% din veniturile totale, datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care a depăşit această limită, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice acest sistem de impunere;
 • Dacă o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia referitoare la numărul de salariaţi, datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.
 • Dacă oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 microîntreprinderi, asociaţii/ acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidenţa acestui sistem de impunere şi care urmează să aplice impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de 3 microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.
 • Dacă în cursul unui trimestru o microîntreprindere începe să desfăşoare activităţi pentru care nu se poate opta pentru aplicarea acestui sistem de impunere (activităţi bancare, activităţi de asigurare/reasigurare, inclusiv intermediere în aceste domenii, activităţi în domeniul jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale

ATENȚIE!!!

Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinerilor se comunică organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii modificării, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700 şi este definitivă.

 1. Obligatoriu după încheierea anului dacă în cursul anului apare una dintre următoarele condiții:
 • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ teritoriale
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii

Societatea are obligaţia de a rămâne microîntreprindere, iar începând cu anul fiscal următor devine plătitoare de impozit pe profit

ATENȚIE!!!

Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700.

IMPORTANT!!!

Plătitorii de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 ianuarie a anului dacă:

– la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ condiţiile menţionate anterior  și

– nu au mai fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Opţiunea de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700.

Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor ( nu se poate opta pentru plata impozitului pe profit în timpul anului fiscal) .

Opţiunea se comunică organului fiscal, până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se optează pentru plata impozitului pe profit, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.