INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE DR15

0
217
Sursa:Pixabay.com

A fost lansat ghidul solicitantului pentru măsura DR 15 Investiții în exploatații pomicole

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile aferente măsurii DR15?

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi
recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Condiţii obligatorii pentru acordarea sprijinului

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico‐economice.
 • În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele
  pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din
  exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor
  asociative);
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de
  finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr‐o categorie superioară.
 • Pentru pepiniere, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer
  sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr‐o categorie superioară.
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
  minimum 4000 SOC, iar suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SOC pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
 • În cazul în care proiectul de investiții prevede investiții în echipamente de irigaţii la nivelul fermei, doar ca o componenta secundară, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul nr 2115/2021,

Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile

 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și
  reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole
  inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice
  nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor
  meteorologice nefavorabile (de exemplu, plase antigrindină, stații meteo, echipamente
  anti‐îngheț, pentru protecția plantațiilor pomicole împotriva înghețului târziu de primăvară etc.); Echipamentele sunt eligibile cu condiția intergrării acestora într‐un sistem deavertizare, integrarea fiind prezentată în cadrul cererii de finanțare și verificată ulterior la cererea de plată aferentă acestora;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de
  fermă;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea
  suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei,
  inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară* a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație,
  inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară* a proiectului;

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din
valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:
‐ înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate;
‐ crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achiziționarea si/sau înregistrarea mărcii beneficiarului;
‐ crearea brandului/brandurilor produsului/ produselor condiționate care vor face obiectul
comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/
brandurilor acestor produse.
Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele
alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.
Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.

 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară,
  eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară* a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fară ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv
  facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară* a proiectului;
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și
  racordări, doar ca o componentă secundară* a proiectului;
 • achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, remorci
  agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.
 • achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
  respectiv:
  o Autoizoterme (cu frig sau fără)
  o Rulote și autorulote alimentare
  Aceste mijloace de transport pot fi utilizate după caz, pentru transportul materiei prime,
  comercializarea produselor agricole primare, a produselor condiționate. Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.
 • împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
 • completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
  Procentul de puieți înlocuiți va fi prevăzut în proiectul de plantare (înfiinţare și/sau
  reconversie) avizat de un Institut pomicol sau de o stațiune pomicolă din zonă, însă nu poate depăși 5%. Dacă proiectul prevede un procent mai mare decât cel menționat
  anterior, diferența este considerată cheltuială neeligibilă;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi deautor, mărci, etc..
  În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Prin intervenția DR 15 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro/ proiect, cu excepția proiectelor care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300 000 euro.

Perioada de depunere o sa fie publicată printr-un anunț ulterior pe site-ul afir.ro

Amânare depunere proiecte pentru programul de Digitalizare IMM Nord-Vest

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.