Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor din anul 2024

0
503
Sursa: Pixabay.com

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul 2024

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung aduce următoarele modificări pentru impozitarea microîntreprinderilor

Cotele de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor vor fi:

  • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  • b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,

5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 – Restaurante,

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622 -Activități de asistență medicală specializată,

8623 – Activități de asistență stomatologică,

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Dacă în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc nivelul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3%

În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1%

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 și obțin venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități.

Condițiile pentru aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor se păstrează, și anume:

  • au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro;
  • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;
  • au realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», în proporție de peste 80% din veniturile totale;
  • au cel puţin un salariat cu norma de 8 ore/zi;

Societățiile care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa pot alege să plătească impozitul pe veniturile microîntrepinderilor fără să respecte condițiile prevăzute mai sus și în anul 2024 (dacă nu vor intra noi reglementări până la finalul anului unde se discută anularea acestei facilități pentru domeniul HoReCa):

5510 – «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare»,

5520 – «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată»,

5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere»,

5590 – «Alte servicii de cazare»,

5610 – «Restaurante»,

5621 – «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente»,

5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.»,

5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor»

Dacă facilitatea fiscală se păstrează, societățile din domeniul HoReCa vor datora un impozit pe venitul microîntreprinderilor de 3%.

IMPORTANT!!!

Plătitorii de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 ianuarie a anului dacă:

– la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ condiţiile menţionate anterior  și

– nu au mai fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Opţiunea de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700.

Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor ( nu se poate opta pentru plata impozitului pe profit în timpul anului fiscal) .

Opţiunea se comunică organului fiscal, până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se optează pentru plata impozitului pe profit, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700.

E-factura 2024 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.