start-up nation 2022
StartUp Nation 2022 Foto: Dreamstime.com

Start-Up Nation 2022 este una dintre cele mai așteptate măsuri de către persoanele care doresc să își înceapă pentru prima dată o afacere.

Cu ajutorul  programului Start-up Nation 2022 antreprenorii pot beneficia de granturi pentru firmele nou înființate în următoarele condiții:

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Pentru anul 2022 a fost aprobat un buget în valoare de 520.031.000 lei, care se împarte în două piloane:

 • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei, de unde rezultă un număr de 2500 de firme finanțate la valoarea maximă de 200.000 lei
 • Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 031.000 lei, de unde rezultă un număr de 100 de firme finanțate la valoarea maximă de 200.000 lei

Pentru Pilonul 2 în plus vor încărca documentele care atestă calitatea de rezident în cel puțin ultimele 12 luni până la înscriere sunt prevăzute în Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate publicat în Monitorul Oficial al României nr. 223 / 25 martie 2016

Cine poate accesa finanțare prin programul Start Up Nation 2022

 • pot aplica în cadrul Programului Start up Nation 2022 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 01.01.2020.
 • nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, IF, ONG ;
 • proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul programului următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Echipamente tehnologice reprezentate de mijloacele fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru;
 • Mijloace de transport cu combustie internă: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri etc;

Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 50.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;

 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru;
 • Pachet digital obligatoriu în valoare de minim 25.000 lei ce va conține minim:
 1. site de prezentare sau magazin on-line
 2. domeniu web
 3. cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line
 4. un soft necesar desfășurării activității
 5. semnatură electronică
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologice;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei/personă;
 • TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
 • Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și implementarea proiectului (10.000 lei)
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri;
 • Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei.

Cheltuieli neeligibile:

 • Achiziția de echipamente în leasing sau second-hand;
 • Jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede;
 • Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

Pentru analizarea șanselor de reușită pentru finanțarea unei afaceri prin acest program voi expune Grilă de punctaj aferentă Start Up Nation 2022

 

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A

 

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC5 20
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC5 15
3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț5 10
Valoarea aportului propriu
B

 

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Criterii aferente investiției
C

 

1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă
D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1 10
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2
E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 5
2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

 

 

0
 

 

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3

F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 5
2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 0
Criterii aferente debutului în afaceri
G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, pînă la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. 10
2 Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. 0
H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4
1 Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 10
2 Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 0

 

Criteriul A Domeniul de activitate.

Punctajul maxim de 20 de puncte va fi obținut dacă se va aplica în cadrul programului cu unul dintre următoarele coduri CAEN:

0812 Extractia pietrisului si nisipului  extractia argilei si caolinului
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1051  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1071  Fabricarea painii  fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1413  Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1610  Taierea si rindeluirea lemnului
1721  Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
1812  Alte activitati de tiparire n.c.a.
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2363 Fabricarea betonului
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica  metalurgia pulberilor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

 

Criteriul B Valoarea aportului propriu

Punctajul maxim de 20 de puncte va fi obținut dacă societatea va contribui cu un aport de minim 15% în cadrul proiectului. Aportul minim pentru punctajul maxim este de:

 • 36.000 lei în cazul în care se va aplica pentru suma de 200.000 lei, își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului
 • 18.000 lei în cazul în care se va aplica pentru suma de 100.000 lei, își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă

Criteriul C Investitii

Punctajul maxim de 20 de puncte va fi obținut dacă ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere

Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

Valoarea minimă cumulata a utilajelor pentru a obține punctajul maxim este de :

 • 61% x 236.000 lei = 143.960 lei, își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului
 • 61% x 118.000 lei = 71.980 lei, își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă

Criteriul D  Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

Punctajul de 10 puncte se va obține dacă societatea va bugeta în planul de afaceri achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și vehicule 100% electrice.  Se consideră că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN

Valoare minimă achiziții pentru dezvoltare durabilă pentru a obține punctajul de 10 puncte:

 • 5% x 200.000 lei = 10.000 lei, își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului
 • 5% x 100.000 lei = 5.000 lei, își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă

Criteriul E Pregătire antreprenorială

Punctajul de 5 puncte se va obține dacă cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului

Cursurile de pregătire antreprenorială  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

Criteriul F Competențe digitale

Punctajul de 5 puncte se va obține dacă cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului

Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

Criteriul G Debutul în afaceri

Punctajul de 10 puncte se va obține dacă asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, pînă la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

Art 3.2.1. lit. a) prevede ca firmele sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile( SRL, SA…), republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările  ulterioare;

Criteriul H Componenta de inovare a proiectului

Punctajul de 10 puncte se va obține dacă investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.

Pentru obținerea  punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și dovada  dreptului de proprietate exclusivă asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selecția proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale departajarea se va face în ordine după următoarele criterii:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);

– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.

După cele expuse mai sus apreciez că pentru a avea o șansă de finanțare în cadrul programului START UP NATION 2022 o firmă trebuie să atingă minim pragul de 90 de puncte.

În cadrul programului vor fi avantajate firmele care au minim 90 de puncte și obțin cele 10 puncte aferente criteriului aferent componentei de inovare a proiectului. Avantajul este dat de faptul că la punctaje egale de 90 de puncte firmele care dețin brevet de invenție vor intra la finanțare conform condițiilor de departajare enumerate mai sus( punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului secțiunea H din criteriile de evaluare);.

Firmele care nu dețin brevet de invenție la punctaj egal de 90 de puncte vor trece la la următorul criteriu de departajare „valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente”.

Dacă în cadrul proiectului este prevăzută o valoare mai mare de 60% pentru investiții în echipamente ca să fie obținut punctajul de 20 de puncte în cazul departajării procentul pentru a intra la finanțare depinde de numărul de firme care aplică la program dar și de valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente.

În cazul în care este egalitate de 90 de puncte iar la criteriul „valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente” firmele au același procent ( de exemplu 85%) se va trece la ultimul criteriu de departajare care este „data şi ora înscrierii în program”.

Până la data de 31 iulie 2022 au aplicat în cadrul programului :

 • Start-up Nation Diaspora 2022 Pilon II : 83 de firme
 • Start-up Nation România Ediția 2022 Pilon I : 3503 firme

De văzut: Săptămâna trecută, premierul Ciucă a declarat că la rectificarea bugetară care urmează în prima parte a lunii august Guvernul vrea să suplimenteze bugetul Start-Up Nation 2022 pentru a ajunge până la 2 miliarde de lei în total, dar în funcție și de cât de solicitate vor fi finanțările.

Dacă s-ar suplimenta la 2 miliarde de lei, bugetul ar ajunge pentru contractarea unui număr de până la 10.000 de aplicanți pentru ediția 2022 a programului Start-Up Nation din care :

 • Start-up Nation Diaspora 2022 Pilon II : 1.000 de firme
 • Start-up Nation România Ediția 2022 Pilon I : 9.000 firme

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.